Nhóm tiên phong bảo tồn Voọc chà vá chân xám – Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Cuối năm 2018 Nhóm bảo tồn Voọc chà vá chân xám được thành lập tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Vào thời điểm mới bắt đầu năm 2019, số lượng cá thể Voọc chà vá chân xám (VCVCX) đếm được là khoảng 50 con, đến nay, số cá thể voọc đã tăng lên 69 con, được chia thành 11 đàn để tiện cho việc theo dõi, bảo vệ.

Khởi đầu nhóm chỉ có 3 thành viên, dần dần người dân thấy hoạt động này mang ý nghĩa lớn cho việc bảo vệ rừng và loài Voọc quý hiếm, số lượng thành viên của nhóm đến nay đã là 10 người. Niềm vui của chúng tôi là nhìn những cá thể voọc được sống yên bình trên diện tích rừng 30 ha rộng lớn.

Chúng tôi nghiền công việc này lắm, 2 lần mỗi tuần nhóm chia nhau đi kiểm tra tình trạng của Voọc, và loại bỏ các bẫy thú rừng nếu có. Chúng tôi cùng bà con xã Tam Mỹ Tây tham gia các hoạt động của dự án từ năm 2017, học được rất nhiều kỹ năng và kiến thức về bảo tồn loài Voọc.

Chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của công việc bảo tồn rất cần thiết, không chỉ với bà con cộng đồng xã Tam Mỹ Tây mà cả các xã giáp ranh như Tam Trà, Tam Hiệp, Tam Thạnh.

Tải xuống Poster tại đây.