Các câu chuyện về quản lý rừng bền vững và lâm nghiệp cộng đồng

Kiên trì lan toả tình yêu rừng

Nguyễn Văn Khây – Thôn Karon Aho, xã A Roàng, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Sơn nữ giữ rừng

A Lăng Thị Lệ  – Thôn Bút Tưa, xã Sông Kon, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Ươm mầm tương lai cho rừng xanh

Vương Văn Gã  – Thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Dẫn dắt thôn phát triển cùng công tác bảo vệ rừng

Hồ Đức Kiệu – Thôn A Ting, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Sát cánh cùng cộng đồng trong công tác tuần tra

Lê Nhân Tiến – Cán bộ kỹ thuật, FOSDA, phụ trách dự án tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, và xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Cùng nhau gìn giữ niềm tự hào của Tam Mỹ Tây

Nhóm tiên phong bảo tồn Voọc chà vá chân xám – Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Các câu chuyện về quản lý rừng bền vững và lâm nghiệp cộng đồng

Kiên trì lan toả tình yêu rừng

Nguyễn Văn Khây – Thôn Karon Aho, xã A Roàng, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Sơn nữ giữ rừng

A Lăng Thị Lệ – Thôn Bút Tưa, xã Sông Kon, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Ươm mầm tương lai cho rừng xanh

Vương Văn Gã – Thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Dẫn dắt thôn phát triển cùng công tác bảo vệ rừng

Hồ Đức Kiệu – Thôn A Ting, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Sát cánh cùng cộng đồng trong công tác tuần tra

Lê Nhân Tiến – Cán bộ kỹ thuật, FOSDA, phụ trách dự án tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, và xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm hiểu thêm

Cùng nhau gìn giữ niềm tự hào của Tam Mỹ Tây

Nhóm tiên phong bảo tồn Voọc chà vá chân xám – Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tìm hiểu thêm

Xem thêm các câu chuyện

Nhà tài trợ

Đơn vị thực hiện

Đối tác