Kon Tum – Triển vọng từ ứng dụng Smart trong tuần tra, bảo vệ rừng

Kon Tum là một trong năm tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Tuy nhiên công tác bảo vệ rừng của tỉnh gặp nhiều khó khăn do lực lượng kiểm lâm mỏng, phương pháp tuần tra rừng truyền thống. Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện hơn 360 vụ vi phạm lâm luật và khối lượng trên 1200 m3 gỗ, thiệt hại hơn 46 ha rừng.

Năm 2021, tổ chức FFI Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh tập huấn và triển khai ứng dụng smart trong tuần tra bảo vệ rừng, qua đó nâng cao năng lực bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Nguồn: Truyền hình Kon Tum (26/4/2021)