Nghệ An – Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn Nghệ An đang áp mức chi hỗ trợ đơn giá bảo vệ rừng đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 100 nghìn/1ha/năm. Đây là mức hỗ trợ quá thấp khiến cho nhiều chủ rừng gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả chế độ cho người tham gia bảo vệ rừng.

Nghệ An hiện có 19 chủ rừng là tổ chức nhà nước được thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, gồm: 11 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, 4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và 4 Tổng đội thanh niên xung phong. Tổng số người lao động đến tháng 3/2022 là 955 người, việc cân đối để chi trả tiền công cho lực lượng này đang là bài toán khó cho các đơn vị khi mức chi theo quy định hiện nay quá thấp. Nên nhiều lao động trong lực lượng tuần tra bảo vệ rừng đã tự ý nghỉ việc.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An (06/11/2022)