Thừa Thiên Huế – Thành công từ mô hình phối hợp các lực lượng bảo vệ rừng

Sau 5 năm triển khai ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa lực lượng kiểm lâm với bảo vệ rừng chuyên trách trên các tuyến sông Hữu Trạch, Tả Trạch, sông Bồ và lòng hồ Thủy điện Bình Điền, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, năng lực tuần tra, truy quét được nâng lên rõ rệt thông qua hàng loạt các vụ việc được phát hiện, xử lý; qua đó cũng góp phần ngăn ngừa các hành vi xâm hại, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nguồn: Truyền hình Thừa Thiên Huế (23/10/2022)