Xín Mần, Hà Giang – Quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng

Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng được người dân huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang thực hiện có hiệu quả. Huyện Xí Mần hiện có trên 56,000 ha rừng tự nhiên với trên 185 tổ quản lý, bảo vệ rừng. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, các tổ bảo vệ rừng với từ 8 – 10 người tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng. Khi phát hiện các xâm phạm, tổ bảo vệ rừng sẽ ngăn chặn, báo cáo kịp thời với chính quyền xã và hạt kiểm lâm.

Các tổ quản lý, bảo vệ rừng luôn phát huy tối đa vai trò trách nhiệm và hạn chế việc chặt phá rừng trái phép, cùng với việc trồng rừng đã góp phân nâng tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện.

Nguồn: Hà Giang TV (04/7/2022)